Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
KLINIKA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
KATEDRA PYCHIATRII I PSYCHOTERAPII

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec
koła naukowe
interesująca videobiblioteka
KLINIKA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec
harmonogram ćwiczeń
interesujący wykład
KLINIKA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec
kontakt z nami
interesujący wywiad
go to sum.edu.pl
opis do kafelka 1
sylabus psychiatria
opis do kafelka 2
pracownicy kliniki
opis do kafelka 3
zalecane podręczniki
opis do kafelka 4
działalność naukowa
Informacje / Aktualne wydarzenia
nowe publikacje
video-biblioteki
aplikacje medyczne
nasze książki
inspiracje